Newsy

Dotacje na kapitał obrotowy dla LUX TRANS Kamil Kaczmarczyk

tytuł projektu: Dotacje na kapitał obrotowy dla LUX_TRANS Kamil Kaczmarczyk
cele projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
planowane efekty w pełni zrealizowane
wartość projektu 206 660,16
wkład Funduszy Europejskich. 206 660,1

FLOTA

Samochody nasze objęte są kontrolą GPS oraz GSM oraz posiadają niezbędne certyfikaty spełniające europejskie normy

PREFEROWANE KIERUNKI